Estuary Second Floor Plan

Estuary Second Floor Plan - © Chris Bozzelli, RA