Utah window frame reuse

Utah window frame reuse - © Chris Bozzelli, RA