Deck House Model Detail

Deck House Model Detail - © Chris Bozzelli, RA